Privátna zóna
Meno:
Heslo:
Partneri
10 Najčítanejších článkov
Posledné pridané firmy
Počasie v Martine
Meniny oslavuje
Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Viliam
Zajtra >> Vilma

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Myšlienka dňa
Je cítiť, že za mojím dielom je moja fantázia, môj spôsob myslenia, života, teda moja duša.

 -- Jil Sander


Virtuálna prehliadka

Virtuálne prehliadky
Slovenska a Európy


Aktuality / Eaukcie
Elektronická aukcia mesta Martin
Testovacia vyzva - Predmet obstaravania
Začiatok aukcie
01.01.2012 09:00:00
Koniec aukcie
03.11.2021 09:55:00
Redakcia portálu

 Telefón:
 0915 839 934

  e-mail: office@zetagroup.net

  DOSTUPNOSŤ PORTÁLU
  web: www.mojmartin.sk
Výrocia
zdroj: Wikipedia
Taxi in Martine
 • CITY TAXI MARTIN
  Telefón
  0905 333 233; 0902 333 233; 043-422 34 22; www.taximartin.sk

 • Registrácia
  Dnes je 28. May 2020 02:37:11
  Denné Menu Verejné fórum Ubytovanie Podujatia, Kultúra Šport Inzercia  Mesto Martin

  Mesto Martin opäť v pluse

  Martin - Mesto Martin opäť v pluse Dátum pridania 18.06.2014
  Kategória spravodajstvo

  Aprílové Mestské zastupiteľstvo sa okrem iného zaoberalo správou o záverečnom účte Mesta Martin za rok 2013.

  Tento dokument obsahoval nielen informácie o meste, ale zároveň aj prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií zriadených Mestom Martin, tzn. škôl a školských zariadení, prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie, prehľad o majetku mesta, prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta a pod.  Výsledok tejto rozsiahlej správy bol viac než pozitívny – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2013 vo výške 314 592,11 € (čo činí 292 615,84 € po odpočítaní účelových prostriedkov štátneho rozpočtu) skontrolovaný a odsúhlasený aj Útvarom hlavného kontrolóra. Na základe týchto údajov bol celkový rozpočtový prebytok k 31.12.2013 vo výške 1 486 254,22  a po vylúčení účelových prostriedkov je prebytok vo výške 1 401 673,42 €. „Mesto Martin opätovne potvrdilo, že aj v ekonomicky náročnom období je možné šetriť a naďalej patrí medzi najmenej zadĺžené a najzodpovednejšie mestá na Slovensku. Boli to predovšetkým dobré rozhodnutia Mestského zastupiteľstva a vedenia mesta, vďaka ktorým máme dostatok finančných prostriedkov aj na budúci rok, v ktorom nás podľa vyjadrení ministra Kažimíra pravdepodobne čaká viazanie časti našich zdrojov,“ zhodnotil primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Audit a správa Útvaru hlavného kontrolóra ukázali, že Martinu sa opätovne podarilo dosiahnuť tento priaznivý výsledok predovšetkým vďaka šetreniu výdavkov v rozpočte a nedočerpaniu kapitálových výdavkov. O tom ako budú ušetrené prostriedky použité sčasti už rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v mesiaci marec, kedy zahrnulo do rozpočtu roku 2014 finančné prostriedky z rozostavaných investícií a rozhodlo o čiastočnej zmene rozpočtu. Okrem toho sa časť prostriedkov vráti školám a školským zariadeniam a o zvyšku finančných prostriedkov rozhodne Mestské zastupiteľstvo v máji. ...


  Stránku spravuje a vytvorila ju spoločnosť Zetagroup Software s.r.o. | online užívateľov 141