Mapa mesta Martin

zoom:
5
4
3
2
1
Poloha výrezu na mape
minimap

Kategórie|Ulice|Zruš filter

Zoznam kategórii

Objekty v kategórii ústavy

> ÚSTAVY- Pamiatkový ústav regionálne stredisko Žilina

> ÚSTAVY- Slovenský hydrometeorologický ústav- zrážkomerná stanica

> ÚSTAVY- Slovenský hydrometeorologický ústav- hydrologická stanica

> ÚSTAVY- Štátny plemenársky ústav SR

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav- riaditeľ

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav- námestník pre HTČ, hyg.výživy

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav- linka pomoci AIDS

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav- odbor mikrobiológie

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav-prevádzkový odbor.pokladňa

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav- laboratória živ.prostredia+MŽP

> ÚSTAVY- Štátny zdravotný ústav- hygiena detí a mládeže, hygiena životného prostredia

> ÚSTAVY- Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

> ÚSTAVY- ŽSR Ústav rozvoja železníc Bratislava- Odd.dopravnej cesty Vrútky

> ÚSTAVY- ŽSR Ústav rozvoja železníc Bratislava- Ústr.tech.archív

> ÚSTAVY- ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

> ZŤS VÝSKUMNO VÝVOJOVÝ ÚSTAV a.s.

> ZŤS VÝSKUMNO VÝVOJOVÝ ÚSTAV a.s.

Veľkosť mapy:
small normall big
Zavri okno 

ZetaGroup Software s.r.o. Martin www.mojmartin.sk