Translator

Virtuálna prehliadka

Virtuálne prehliadky
Slovenska a Európy


Aktuality / Eaukcie
Elektronická aukcia mesta Martin
Nákup športovej výbavy pre potreby základnej školy.
Začiatok aukcie
21.01.2020 09:00:00
Koniec aukcie
21.01.2020 09:30:00
Redakcia portálu

 Telefón:
 0915 839 934

  e-mail: office@zetagroup.net

  DOSTUPNOSŤ PORTÁLU
  web: www.mojmartin.sk
Výrocia
zdroj: Wikipedia
Taxi in Martine
 • CITY TAXI MARTIN
  Telefón
  0905 333 233; 0902 333 233; 043-422 34 22; www.taximartin.sk

 • Registrácia
  Dnes je 19. Jan 2020 08:04:26
  Denné Menu Verejné fórum Ubytovanie Podujatia, Kultúra Šport Inzercia  História mesta Martin

  Osada Martin ležala na kráľovskej pôde patriacej pod právomoc kráľovského kastelána sídliaceho na Sklabinskom hrade. V roku 1340 dostal od panovníka Karola Róberta mestské privilégiá.

  Mesto sa niekoľkokrát významne zapísalo do dejín Slovenska. V roku 1861 tu podpísali Memorandum slovenského národa na protest proti maďarizácii. O dva roky na martinskej pôde bola založená kultúrna ustanovizeň Matica slovenská. K zvýšeniu vzdelania malo prispieť jedno z troch prvých slovenských gymnázií, ktoré tu našlo svoje miesto.
  Ochotnícke divadelníctvo a hudbu v meste rozvíjal Slovenský spevokol, ktorého význam vzrástol najmä po výstavbe Národného domu. Ten sa stal strediskom spoločenského života v Martine. V meste fungovala aj prvá ženská organizácia Živena.

  Z iniciatívy nestora slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa bola roku 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá dala základy prvému vedeckému vlastivednému výskumu a povýšila Martin na centrum slovenského múzejníctva. V októbri 1818 tu bola podpísaná Martinská deklarácia vyjadrujúca želanie Slovákov stať sa časťou Československej republiky.

  Martin je sídlom Slovenského národného múzea a Národnej knižnice. Martinský cintorín vyhlásili za Národný cintorín, na ktorom našli miesto posledného odpočinku mnohé osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Návšteva Martina je prechádzka históriou slovenského národa.


  Stránku spravuje a vytvorila ju spoločnosť Zetagroup Software s.r.o. | online užívateľov 262